Sözlük (Besnice)
  • 29.jpg
  • 30.jpg
  • HasanEmre-4.jpg
  • res1-p.png
  • res2-p.png

Sözlük (Besnice)

 

A


Ah(Ğ)Taracak : Ekmek Çevirmeye Yarayan Tahta Alet
Aha : İşte
Ahene : İşte
Alaman:Almanya
Aleha : Gördün Mü ?
Ammi : Amca
Aparlo: Hoparlör
Aparmak:Götürmek
Argı : Ağrı
Aşatma : Ayşe Fatma
Avla:Ustanın Eşi
Acı: Biraz
Akıt: Salça
Afara: Harman Yelinde Kalan Artık Buğday
Ahane: İşte
Ahgem: Şaka, Eğlence,
Alehey: Yuhhh
Aligıran: Despot
Allef: Hububatın İçindeki Yabancı Madde
Allefci: Hububat Ve Bakliyat Alım-Satım Tüccarı
Amanat: Emanet
Amaret: Çalışkan
Ammi: Amca
Amzada:  Amcazade
Annaç: Karşı
Annebi: Üzüm Çeşidi
Aparmak: Götürmek
Arese: Buğday Pazarı
Aristah(Ğ): Tavan
Arize: Kadın İsmi
Armıt: Armut
Artı: Bundan Sonra, Artık
Artıh(Ğ): Geride Kalan
Aşe: Ayşe
Aşgül: Ayşegül
Aşşaa: Aşağı
Ataş: Ateş
Atep: İşkence, Eziyet
Atebe: Kapı Ve Pencerenin Üst Kısmı
Ayne: Ayna
Ayip: Ayıp
Azzet: İkram

B


Bacı : Kız Kardeş
Balcan : Patlıcan
Banga: Banka
Bastık: Pestil
Bayır:Yokuş
Bazlama: Ekmek Cinsi (Saçta Yapılan)
Beçare: Biçare
Bekmez: Pekmez
Beyle :Böyle
Bıldır:Geçen Sene
Bibi : Hala
Bille : O Zaman O Vakit
Birabar   : Beraber
Bitekis: Hepsi Peşin
Biti: Biraz
Biticik :Azıcık
Böyük:Büyük
Buğlur : Bulgur
Buyma: Donma
Basalla: Besni’ye Özgü Bir Yemek

C


Cahal :Delikanlı Genç
Camı : Camii
Cazı : Cadı
Cehannem:Cehennem
Cıbıl :Parasız Kimse
Cıncık : Cam Parçacıkları
Cinevi: Banyo, Hamamlık
Cip:Çok
Culluk: Hindi
Cücük:Civciv,Tavuk Yavrusu

Ç


Çağa:Çoçuk Yavru
Çalgı : Müzik Aleti
Çalı :Kuru Ağaç Dalları
Çarpana:Eski Ayakkabı
Çebik:Çabuk
Çefteli : Şeftali
Çente : Çanta
Çepik:Alkış
Çetrefil :Karışık ,Dolambaçlı
Çirpi :Kurumuş Bağ Cubuğu
Çömçe: Kepçe
Çörten : Damlardan Su Akıtılıcak Teneke Oluk
Çük:Erkek Çoçuk Cinsel Organı
Çüt :Çift

D


Dabire:Sıkça
Dayım Dayım : Daima Daima Sıkça
Daraba: Kepenk
Daş:Taş
Dellek : Natır
Depik :Tekme
Deşti :Susuz Tarla
Devrisi: Ertesi
Deze : Teyze
Dışlık : Huzur ,Rahat ,Sukun
Diş:Rüya
Dodak:Dudak
Döşşek : Yatak
Dövlet : Devlet
Dubara :Hile,Dolandırma
Dulda: Gölge ,Gölgelik
Duz:Tuz
Dümbelek: Dabruka
Dünneyin: Dün

E


Ede : Ağabey, Abi
Elemi:Ne Diyorsun
Elmihasıl: Sahtekar
Erzıgırıh(Ğ): Oynak Kadın,Hafif Meşref Kadın
Eşşiklik: Kapı Önü
Eşkere : Aşikar ,Açıktan
Eşgi :Ekşi
Eşgona:Aşk Olsun
Evel:Önce
Evermek :Evlendirmek
Evmek :Acele Etmek
Eyi:İyi

F


Fenikmek :Baş Dönmesi
Faal: Amele, İşçi
Fasilye: Fasulye
Fatey: Fatma
Fermide: Çabucak
Fıkara: Fakir
Fırasat: İş Planlama
Filleşmek: Gizli Anlaşma Yapmak
Fitleme: Kışkırtma


G

 

Gabala: Tartmadan, Göz Kararı, Götürü
Gafla: Kafile
Gahve : Kahve
Galle : Para Konulan Çekmece
Ganne : Şişe
Gantar:Kantar
Gapara:Ev Kapısı İle Avlu Kapısı Arasındaki Bölüm
Garı : Karı
Garpız: Karpuz
Gasap : Kasap
Gaval : Kaval
Gayit:Tasa
Geçe: Taraf ,Yan ,Yön
Gelin Abla :Yenge
Gene:Yine
Geyrek :Börg,Karın Boşluğu
Gıl: Kıl
Gılba: Kıble
Gırnata : Klarnet
Gış : Kış
Gıv Gıvı : Keman
Gidişik : Kaşıntı
Gonşu:Komşu
Gor: Sıra,Dizi
Görüm: Görümce
Guddik: Kısaboylu
Guş: Kuş
Güççük : Küçük
Güğüm: Güneş Isısıyla Isıtılan Agzı Dar Kab
Günüz: Gündüz
Garamet :İftira
Guşgana:Küçük Tencere
Götcebi : Pantolonun Arka Cebi
Görüm : Kocanın Kız Kardeşi, Görümce
Gön : Kösele , Deri
Gop : Koş
Gopa Gopa : Koşa Koşa
Gordale : Kurdale
Goreş : Bir Üzüm Cinsi
Gıssa : Kısa
Gıyılı Gıpılı : Derli Toplu
Gızarçı : Mızıkçı
Gızınmah(Ğ): Isınmak
Gidik : Oğlak
Gil : Şahıslara Özel Çoğul Eki Aligil, Haticegil
Gimi : Gibi
Gırdavlı : Süslü
Gogan : Asma Kilit
Gosga : Kendini Beğenmiş, Kibirli
Govçu : Laf Getirip Götüren
Goz : Ceviz
Göbelek : Mantar
Görmeziye: Görmeden
Gövünmek : Alaşmak, Isı Karşısınds Yanacak Hale Gelmek
Gret : Yarım Ölçek  Takriben 8 Kg
Guddik : Kısa Boylu
Gudüm : Uğur
Guzlaçı : Hamile
Gullep : Pencere Ye Sonradan Eklenen Halka
Gulleş : Öküzlü Oyunda Hedeflenen Sayı
Gurebiye: Kurabiye
Gurk : Folluk
Gücele : Zor Bela, Güçlükle
Gülbundu : Kuşburnu
Gülle : Misket

H


H(Ğ)Elfe:Kalfa
H(Ğ)Eyce:Hatice
H(Ğ)Eylik: İncir
Habbe:Tane
Hambal: Hamal
Hangil:Su Taşıyacak Küçük Kap
Hap Hap :Takunya
Happa : Fatma
Heç : Hiç
Hedime: Başlık Parası
Herif: Eş, Koca,
H(Ğ)Izmeker: Hizmetçi
Höküm :Güç Kuvvet
Hüsol :Sus Konuşma
Haceli: Hacı Ali
Haco: Hacı
Haft: İntikam
Halaat: Düğünlerde Karşılıklı Gönderilen Hediyeler
Halavun: Eğlenceli Toplantı
Halbahal: Kolay Kolay
Halik: Küçük Taş Parçaları
Hallo: Halil
Halme: Halime
Hamaylı: Küçük Kur’an’ı Kerim
Hambal: Hamal
Hampuş: Gülle Oyununda, Güllenin Rakip Oyuncuya Değmesi
Hamiş: Gülle Oyununda Kullanılan Düğme
Havas: Heves
Havla: Helva
Havlı: Avlu
Haya Yeri: Cinsel Organ
Hayva: Ayva
Helbet: Elbette
Heç: Hiç
Hemene: Hemen
Her Dayım: Her Zaman
Herif: Koca, Adam
Hillangaç: Salıncak
Him: Temel
Hop: İki Omuz Arasında Ki Sırt
Hoop: Dur
Hörlü Höküm: Kesinlikle
Höküm: Güç, Kuvvet
Hökmet: Hükümet
Hönkar: Hünkar
Hörmet: Hürmet
Hüs: Sus

I

 

Irbıh(Ğ): İrbik
Irgalanmah(Ğ): İki Yana Sallanmak
Işıtmah(Ğ): Azıcık Söyleme

İ


İsgenbe:İskemle,Sandalye
İsot : Biber
İstambıl:İstanbul
İzar: Siyah Kadın Örtüsü
İbicek: Kura, Paylaşma Yöntemi
İlmi Hasil: Kereta
İnaam Sağma: Gökkuşağı
İnişmek: Takılmak, Ugraşmak
İnne: İğne
İntiham: İmtihan, Sınav
İnneci: İğne Yapan
İntile: Bir Tür Mide Hastalığı
İp İslah: Çok İyi
İrbaham: İbrahim
İskembil: İskanbil
İslah: İyi
İşallah: İnşallah
İşgi: İçki
İtea: Üzerine Un Elenen Çarşaf
İtgıçı: Serseri

KKele:Kadınlar Arasında Bir Birine Hitap Etme Sözcüğü Arkadaş Anlamı
Kepenek: Kelebek
Keşen:Kuyudan Su Çekecek Kap
Keşgezen:Etli Sebze Yemeği, Az Sulu Tava
Kindiledi : İkindi Vakti
Kirtik:Küçük Parça
Köşger :Ayakkabıcı Esnafı
Köynek:Gömlek
Küncü:Susam
Kürrük :Sıpa
Kefin: Kefen
Kekeç: Kekeme
Kekiç: Çekiç
Kekil: Kahkul
Kelgişi: Yaşından Büyük Laflar Eden
Kelek: Ham Kavun
Kemin: Kimyon
Kemlik: Kötülük
Ken: Kin
Kenef: Tuvalet
Ken Etmek: Küsmek
Kenlaha: Güya
Kepcik: Nişastanın Kalanın Posası
Kepir H(Ğ)Iş: Çok Yorgun
Kepir: Kaparık Tarla
Kerkenme: Hafif Cinsi Temas
Keşen: Kuyudan Su Çekmeye Yarayan Kap
Kezbilenme: Pekmezin Şekerlenmesi
Kibe: Şırdan
Kildan: Hamama Kil Götürülen Kap
Kimkeres: Bazan
Kirpik: Kiprik
Kirpit: Kiprit
Kirtik: Küçük Parça
Kişelemek: Kovalamak
Kişkitmek: Kışkırtmak
Küküm: Yaşlı, Bakıma Muhtaç
Küflet: Ev Halkı
Köz: Cemre
Körlemesine: Düşünmeden, Ulu Orta
Köme: Küme
Kölge: Gölge
Küncü: Susam
Küşküş: Bir Çocuk Oyunu
Kürtün: Palan

L


Lenger: Açık Ve Büyük Tabak
Leymun : Limon
Loğ: Dam Üstünde Silindir Şeklinde Büyük Taş
Loğdur: Loğu Çekmeye Yarayan İp Ve Tahtadan Oluşan Kıskaç
Löküs: Lüks ,Aydınlatma Aracı
Lülük :Ufak
Lallik: Sağır Ve Dilsiz
Lavgara: Geveze
Lenger: Geniş Yemek Tabağı
Lıpıdanah(Ğ): Kolayca, Zorlamadan
Livan: Odalar Arasındaki Hol
Löküs: Işık Veren, Lüks
Lövha: Levha

M


Mabal: Vebal
Mağdanız: Maydonoz
Mahammet : Mehmet
Mahana :Bahane
Manca: Salata
Marh(Ğ)Ama : Havlu
Melmeket: Memleket
Mente: İspirtodan Yapılan İçeçek
Mıh(Ğ): Çivi
Minara: Minare
Mişmiş : Kayısı
Maade: Mide
Maara: Mağara
Mahacir: Göçmen
Mahgeme: Mahkeme
Mahli: Erkek İsmi
Mahrum: Minik Karınca
Mahsere: Büyük Kazan
Malamat: Rezil, Kepaze
Manca: Ekşili Salata
Marsıma: Kaba, İzansız
Masar: Bir Çeşit Müzik Aleti
Masıra: Masura
Maşara: Bostan Bölümü
Matal: Masal
Matıf: Bunak
Mavı: Mavi
Mazarat: Zararlı, Sakıncalı
Mehlem: Merhem
Mekirine: Onun Yüzünden
Melefe: Bastık Serilen Bez
Memleket: Memleket
Mesarif: Masraf, Harcama
Meymun: Maymun
Mezer: Mezar
Mılla: Molla
Mıraz: Murat, Erek
Mırtaza: Mürteza
Mısdafa: Mustafa
Mıska: Muska
Minasip: Münasip
Minnetçi: Ricacı
Misaf: Kur’an’ı Kerim
Miyenci: Ara Bulucu
Mizmeken: Boz Mekan, Besni’de Bir Mahalle
Mormoru: Sabit Fikirli, Fanatik
Mudara: Minnet
Muhanet: El Kapısı
Mındar: Murdar
Müzüyen: Müzeyyen

N


Nahna: Lahana
Namazlağı :Seccade
Nettin : Ne Yaptın ?
Niçiye: Ne Kadar,Kaç Para
Nişledin : Ne Yaptın ?
Nahşe: Tabut
Naçar: Çaresiz
Nahet: Kemsi Yapı Taş
Nalet: Lanet
Namıs: Namus
Nederik: Ne Yaparız?
Nefse: Loğusa, Yeni Doğum Yapmış Kadın
Nene: Nine
Nenni: Ninni
Netmeli: Ne Yapmalı
Nezzet: Lezzet
Nezzik: Nazik
Niçiye: Kaç Para
Nişe: Nişasta
Nişevle: Pekmez , Yağ Ve Unla Yapılan Tatlı
Nuz: Ekşi

O


Olancası: Tamamı
Oncasına: Doğruyu Söylemek Gerekirse
Oyum: Bitki Kümesi

Ö


Öğleledi : Öğlen
Ökünmek: Taklit Etmek
Örtü:Yorgan Yatak
Öteberi: Küçük Küçük Eşya
Ötesef :Diğer Zaman
Öfelemek: Ovalamak, Masaj Yapmak
Öküzlü: Bir Çocuk Oyunu
Öğün Öğün: Yavaş Yavaş
Ökçesiz: Korkak
Öke: Öfke
Ölbe: Tuz, Biber Kokan Tahta Kutu
Ölet: Salgın Hastalık
Öncüt: Ödünç, Borç
Örgetleme: Gizli Akıl Vermek
Öteaa: Öbür Taraf
Övey: Üvey


P


Paklaviye :Baklava
Pantul:  Pantolon
Papıç :Ayağa Giyilen  Terlik
Pempe: Pembe
Pendir : Peynir
Pin :Kümes
Pissik :Kedi
Pürçüklü: Havuç
Pücük: Buzağı
Purşu: Kadınların Yazma Üzerine Sardığı Sarık
Püşürük: Un Ve Ya Toprağın Az Suyla Karıştırılarak, Çamur Ya Da Hamur Yapılması
Piriç: Pirinç
Pipirim: Semir Otu
Pip: Saklambaç Oyunu
Pinti: Cimri
Peyik: Şalvarın İki Diz Arasındaki Bölümü
Peş: Geri, Arka
Peşkir: Havlu

R

Remo: Ramazan
Revan: Yayan


S - Ş


Sadır: Tahta Divan
Sako: Ceket
Salaca :Tabut
Sarat: Büyük Delikli Kalbur
Satan: Kalça
Satan:Zaten
Seki: Yerden Biraz Yüksek Topraktan Yapılmış Oturulacak Yer
Semsek: Yağda Kızartılan Börek
Seplemek: Bırakmak
Serpene: Asmayı Dik Tutacak 70 Cm Çubuk
Sırıh(Ğ): İnce Kavak
Sıypıncak: Kaygan
Sille: Tokat
Surfa:Sofra
Süyük :Toprak Damların Yere Dogru Meilli Uç Tarafı
Şaare:Şehriye
Şaka:Yarısı Bölünmüş
Şapşak: Sürahi
Şarmıta: Şer Kadın Kötü Kadın
Şoora: Çorba
Sumsuk: Yumruk
Şaaert:Çırak
Şeyle:Şöyle
Şırgın :Çok Şiddetli Yagan Yagmur
Şibik : Çapak
Şoora:Çorba
Şörük: Ağız Salyası
Şişmek: Şımarmak, Hava Atmak
Şindi: Şimdi
Şif: Ezilmiş Üzümden Kalan Artık
Şırfıntı: Utanmaz, Rezil Kadın
Şergada: Ona-Buna Bulaşan, Kavga Eden
Şar Şar: Şırıl Şırıl
Şapa Şap: Ansızın, Birden
Şaliki: Çingene Pembesi
Şak Şakı: Su Değirmeninde Küçük Bir Parça
Şakalaş: Kırılmış Mercimekle Yapılan Yemek
Şaardenlik: Mahşiş
Süzek: Sürgeç
Süngülüş: İşaret Parmağıyla Baş Parmak Arasındaki Ölçü
Süngel: Kuş Sapanı
Sünbiye: Ezbere
Süllüm: Merdiven
Südük, Sidik: Çiş
Süğüm: Dikiş İğnesine Geçirilen İplik Miktarı

T


Tabaa : Tabaka
Taka: Duvarda Açılan Küçük Boşluk
Taman : O Zaman
Tamatis : Domates
Teberik : Ölen Kişiden Kalan Kıymetli Şeyler
Tene:Tane
Tene: İnce Çekilmiş Bulgur
Teşenir: Ölü Yıkanan Tahta Masa
Teşt: Çok Büyük Bakır Leğen
Teze: Taze
Tırampa: Takas ,Degişme
Tomus: Temmuz
Tosbağa :Kaplumbağa
Töbe :Tevbe
Tuman: Kilot
Tüken : Dükkan
Tümbü: Üzüm Çeşidi
Tülek: Kurnaz
Tumarçı: Toprak Damları Yağmur Ve Kara Karşı Temizleyen, Onaran İşçi
Tuhee! : Eyvah, Tüh
Tosbağa: Kaplumbağa
Tomuzlan: Sert Kabuklu Bir Böcek
Tolu: Dolu
Toklu: 1 Yaşını Bitirmiş Erkek Kuzu
Tiyara: Uçak, Teyyare
Tiskinmek: Tiksinmek
Tike: Kuş Başı Et
Tiken: Diken
Tılamız: Erkek İsmi
Teze: Yeni, Taze
Tevir: Çeşit, Şekil
Teşgala: Telaşe
Terezi: Terazi
Terdek: Masura
Tere Tura: Tiyatro, Konser
Temsil: Misal, Mesela
Temmehlemek: Tembih Etmek
Teltay: Düzenleme
Telteşik: Karışık, Kör Düğüm
Taydaş: Akran, Denk, Emsal
Tarmah(Ğ)Or: Darma Dağınık
Takır: Fıtık
Tah(Ğ)Levetsiz : Biçimsiz
Taplama: El İle Yapılan Bulgur Yemeği

U


Uçun: İçin
Umaysız: Beceriksiz, Elinden İş Gelmeyen
Urh(Ğ)Uya: Rukiye
Urgunda: Önünde
Ummaç: Ekmek Kırıntısından Yapılan Yemek
Ugra: Ekmek Açarken Tahtaya Serpilen Un
Udurmah(Ğ): Kaybetmek
Ud: Hediye Borcu

Ü


Üzellik: Nazar İçin Tohumları Tütsü Olarak Kullanılan Bir Ot
Üş: Üç


V


Vesiyet: Vasiyet
Vezirin Yağı: Vazelin
Vehlen: Nasada Bırakılmış Tarla
Vaaa! Essah Mi? : Allah Allah Anlamında Bir Ünlem

Y


Yağlık : Mendil
Yalanız:Yalnız
Yastıladı : Yatsı Vakti
Yazılı:Küçük Yoğurt Kabı
Yelgirmek: Romatizma Ağrıları
Yerendilik :Şaka ,Gevezelik
Yeriyiş :Yürüyüş
Yörep:Yokuş
Yuha: İnce ,Narin
Yülümek: Kesmek, Traş Etmek
Yükyeri: Yatakların Konulduğu Kapaksız Dolap
Yüklü: Hamile
Yum: Yün
Yumak: Yıkamak
Yoluntu: İplik Artığı
Yingel: Hafif İştah Açıcı Yiyecek
Yenlicek: Çabuk Sinirlenen
Yeğen: Yiğen
Yımırta: Yumurta
Yirah(Ğ): Uzak
Yılp: Pırıl Pırıl
Yazma: Desenli İnce Tülbent
Yazı: Kader, Alın Yazısı
Yazı: Düz Ova
Yavan: Yağsız
Yanpeş: Öküzlüde (Çocuk Oyununda) Bir Atış Şekli
Yangış: Yanlış
Yangıldım Yasıldım: Yanıldım
Yalloz: Boğaz Tokluğu İçin Arsızlık Eden


Z

 

Zembil : Sepet
Zibil: Hayvan Dışkısı
Zöhre: Zehra
Zopanta: Yetişmiş, İri Erkek
Zivan: Pelemir Bitkisi, Tohumları Hububata Karışırsa Yenmeyecek Kadar Tadını Bozar.
Zillizort: Adı Hatırlamayan Bir Parça İçin Kullanılan Zamir
Zilli: Oynak Kadın
Zibili Yimek: Hata Yapmak, Kusur İşlemek
Zırto: İtibarsız, Kişiliksiz
Zırt Pırt: Zamansız, Münasebetsiz, Sık Sık
Zeyva: Yatır, Türbe,
Ziyarat: Ziyaret, Türbe
Zavar: Hayvanlara Yedirilen Kırık Buğday
Zarh(Ğ)A: Buğday, Zahire, Kışlık
Zambır: Sinir Krizi, Hiddet, Öfke

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousGoogle Bookmarks
Pin It

Web Projesi

Bugün39
Dün183
Bu hafta599
Bu ay2079
Toplam2766956

Şu anda 134 misafir ve üye yok çevrimiçi


Kubik-Rubik Joomla! Extensions