Atasözleri ve Deyimlerimiz
  • 29.jpg
  • 30.jpg
  • HasanEmre-4.jpg
  • res1-p.png
  • res2-p.png

Atasözleri ve Deyimlerimiz

-Yavuz hırhız ev saabini suşlu çıharır


-Samsak sapından arlenmez


-Hatın gerek ki, Beğ doğura


-Dibi görünmedik guyudan su içilmez


-Bekmezi gaynatsan olurmu şeker,cinsine tükürdüğüm cinsine çeker


-Ağ itin pambığçıya zerarı var


-Gavurun ekmaani yiyen, gavurun gılıcını çalar


-Ekmaaa ekmekçiye ver, bir ekmekte üste ver


-Göt nasipten çıkarsa uhçur  gırğ yeriden gopar


-Oğlan yetir gız yetir, mitilini sen götür


-Yavşah böyür bit olur, enik böyür it olur


-Pırt demiye dodak gerek


-Bi batman ekmaanen  bi it dutamaz


-Din Mahammet dini, ekmek buğda ekmeği


-Eşşaa binmesi bi ayip, inmesi iki ayip

-Yangış gayişledi


-Ayrandan aşşaaa gatık olmaz


-Lafın temamı çocuğa söylenir


-Unu yoh, buğluru yoh nişele bacım nişele


-İti öldürene sürüdürler


-Gaderin kötü olursa nar memeli gız altına işer


-Amanatın canı berk olur


-Beleş olsunda deve depiği olsun


-Hesabını bilmeyen gasap, G....ne gider masat


-Ayranı yok içmiye, tabırnan gider sışmıya


-Gahveyi tergiyen çızzığı siler


-Ar perdesi olmuyanın, bez perdeye ehtiyacı olmaz


-Görmemişin bir oğlu olmuş, çekmiş çükünü goparmış


-Hatın dökerse aydınlık, besleme dökerse gözün körmü?


-Ganı gannan  yumazlar, ganı suynan yurlar


-İt iti yirde, guyruğuna gelinci sepler


-El eli yur, elde döner yüzü yur


-Çarşı itiynen ava gidilmez


-Daarmen sele gitmiş, sen şakşakısını arıyon


-Oğlum oğlan olursa oğlum malı neylesin...Oğlum oğlan olmazsa mal oğlumu neylesin


-Hızlı giden atın boku seyrek düşer


-Az yiyen çoh yir, çoh yiyen bok yir


-Dırnaan varsa başını gaşı


-Er dayısına, gız bibisine çeker


-Eşşek çamıra çökerse, saabinden yiğidi olmaz


-Göte yakın yerden et yenmez


-Kim Hakim kim hakim... başına gelen hakim


-Hırsıza beğlerde borçlu


-Aş gazanını satarsan Ramazanın rızgı bol olur


-Geçinin ki açıkta, Goyunun ki guyruh altında


-Boğmaca oğlak bohundan belli olur


-Ortaklık dana'dan yalanız buzaaa eyidir


-Ökede akıl olmaz


-Ölüsü olan bi gün, delisi olan her gün ağlar


-Tavuk gaza bakıp götünü yırtmaz


-Yılan sokan uyumuş, aç olan uyumamış


-Zengine zengin uçun, fıkarıya Allah uçun

 

-Acınan aceli gelen urgaşır

 

-Yangılıp yasılıp 

  

-Elin atına binen, tez iner

 

-Kim eşer uzun guyu, o düşer yüzün guyu

 

-Yılan sohan uyumuş, ac olan uyumamış

  

-Çördüük, seni de gördük

 

-Benden kimin çütü avara

 

-Evcaazım, evcaazım, sahla beni sır caazım

 

-Yedi dırnahdan atma

 

-Az işden çoh iş çıhar

 

-Eyisi bir Allah

 

-Kiş kiş ola

 

-Şire gazanına düşmüş kepenek gimi savrılmah

 

-Neler geldi, neler geşti felekten, bilemedik amma devede geşmiş elekten

 

-Endeze gerek ki el övüne

 

-Uzun saçlının ahı yerde galmaz

  

-Yaralı barmağa işemez


-Verki yiyem, örtkü yatam, sakla beni gurt yimesin


-Dost gazan yavrum dost gazan, düşman uçun gayit etme,onu sen doğurursun satan


-Poğunu terezide görmüş


-Goyun osuruhlu


-Keçeyi suya seplemek


-Cobula duza salasın


-Bohundan tomuzlan heyirlenmez


-Gılıcının götü kesmek


-Boğluda çamırlıya gülüyo


-Dam deyin havlıya basıyo


-Aha sana gaya nerene dayarsan daya


-Bi aferime bi tuluh su içer


-Dişine mi yattın


-Gullep dahmak


-Baş alıştırmak


-Güm güm gümülüyo...zom zom zomuluyo


-Eşaaa sattık ki çooo demesinden gurtulah deyin


-Mabalı başşını yisin


-İt yola bindi havası


-Topuğuna tükürmek


-Beheyyy..tarla sudan yoharı gahtı


-Köynaani astarlamak


-İp ipe gelmiş,ip dormağa gelmiş


-Her boyayı boyadıhda,fıstığı yeşili mi galdı...


-Gayitsiz olma


-Gayitine galmak


-Gavaltah gelmek


-Osur osur ipe düz


-İte vurdum haft dedi


-Heç !! Bizim it sizin eve balta getirdimi-Ya gırılır gazzık,  ya çıkar çiğdem

 

-Gözün göğ daşa, götün guru yere yapışa

 

-Ari satmış, namısı dellala vermiş

 

-Zulümlen abad ola, ahiri (sonunda) berbat olur

 

-Zivanadan çıkmak

 

-Zöv zöv gezmek

 

-Zopanta gimi

 

-Zibili yidik desene

 

-Zeytin yağı gimi suyun yüzüne çığar

 

-Sanki bize zeyit satmış

 

-Zengine nerden aldın, fıkaraya nerden buldun derler

 

-Fıkaranın şişgini ağ saya giyer kış günü

 

-Göğden zembilnen inmiş

 

-Yüzüne kül elenmiş

 

-Yüzüğünüze gül suyu

 

-Yüzü yeri s......yo

 

-Yimiye yüzü gara

 

-Yüz yüzden utanır

 

-Yüz verdik Ali'ye geldi sıçdı halıya

 

-Daha anasının yuduğu götünen duruyo

 

-Yoğurt veren yazılısını alamaz

   

-Yidiği önünde, yimediği ardında

 

-Goyup giden nur içinde yata

 

-Yırağ yerin somunu böyük olur

 

-Yırtılan Tüfekçi Bekir'in yakası

 

-Yılarsız deve olmaz

 

-Yılarını berk dut

   

-Yılan yıldızı görmesse ölmezmiş

 

-Yılana ağı veren 

 

-Para deyin it gırhmak

 

-Yıhılmış evlerin diraa

 

-Gırıhlanmak

 

-O ne yere bahan, yürek yahan 

 

-Yer yarılmadı ki yerin dibine girem

 

-Yel gayadan ne annar

 

-Daş daşnan duvar olur

 

-Yakışıkdan yada galmış

 

-Yağmır yağsa yaş değmez, dövüş olsa daş değmez

 

-Yağma mı ki ?

 

-Yağın durusunu, odunun gurusunu, kömürün irisini marda sahla

 

-Garının oğlaa, sele gittii zaman

 

-Yağ verdiklerim şindi bana su verseler beni cılp eder

 

-Yağ içinde böyrek beslemek

 

- Bi çüt lafa gadir olmak

 

- Yağım yarıldı

 

- Vesiye muhdaç

 

- Ver Allah'ın verdiğine, vur Allah'ın vurduğuna

 

- Bii vaveylim goptu

 

- Varını veren utanmamış

 

- Üzümü yiye yiye şife dadanır

 

- Ürmesini bilmiyen it, sürüye getirir gurt

 

- Üfürdüğü ocak su istemez

 

- Uymaca akıllı

 

- Gözün kör mü ? Ahane taman...

 

- Utananın oglu gızı olmazmış

 

- Bizim uşahların babası

 

- Ununu eleyip, elaani duvara asmış

 

- Unsuz evden hamırnan çıkar

 

- Ulumovun türküsü

 

- Ucda yattı ortada bulundu

 

- Camıyı loğladığınız geldiğiz ya

 

- Tud gurusuynan yar sevilmez

 

- Torba mı ki ağzını büzüm

 

- Toov nicolmalı ya !!

 

- Divan sinisi gimi gerdan

 

- Ekmek tahdası gimi gulunç

 

- Tırrov canım

 

- Sanki bana tiyara yapıyo

 

- Terziye göç demişler, innem başımda demiş

 

- Nacarın gapısı sırımnan baglı

 

- Tavıh bile suyu içip Allah'a bahar

 

- Tavıh gaza bahıp götünü yırtmaz

 

- Tarlayı daşlı yerden gızı gardaşlı yerden almalı

 

- Tarhana cücüğü

 

- Ale haa !! Baş ettik

 

- Tam takır guru bakır

 

- Nahşiye bi osuruh borcu galmış

 

- Tahtası eksik

 

- Şaşgın ördek götün götün yüzer

 

- Şaşdım, garahdım, galdım.

 

- Sütlü sahani gimi eyle durma garşımda

 

- Südü sümüğü pek

 

- Suyu sokuya goy; döv, döv, gene su gene su

 

- Söylemesi ayip

 

-S... pambıhlı

 

- Sıçmıyo ki acıhırım deyin

 

- Sıçan olmadan çul kesen olur

 

- Sen yiid olmiyacan şansın yiid olacah

 

- Sen ağa ben ağa, bu inaaa kim sağa

 

- Sel öğünden kütük gaçırma

 

- Sayılı soğan, dikili samsah

 

- Saradınan su getirmek

 

- Sanki tahmas'ı götünden bıçahladı

 

- Samsah yimedim ki ağzım goha

 

- Sana bişmişse, bana sogumuş

 

- Elimi ersin, saçımı süpürge ettim

 

- S.... sürtecek akıl yok

 

- S.... daşaana denk, götü trampet çalıyo

 

- Kimi adamın rızgı itin guyrugunda baglı olur

 

-Gış gışlığını, puşt puştluğunu eni sonu yapar

 

- Paranın tuncuna, adamın picine galdıh

 

-Papıcı dama atıldı

 

- Pambıh külesi gimi avrat

 

- Palıt gimi

 

- Ölü bizim Allah rahmet eyleye

 

- Ölmüş eşşek arıyo

 

- Öküzüm böyük olsun da çüte gitmesin

 

- Ölbe de bohça da  ne varsa dökdü

 

- Öküz öldü ortahlıh bitti

 

- Sanki kesinde harmanı savruluyo, suvarlıda sergeni gahıyo

 

- Oyun içinde ağlıyan, götüne gabah bağlıyan

 

- Oynarken çulunu yırttı

 

- Ortalık Kel Ali'nin bağına döndü

 

- Oruya bi çem bas

 

- Oglan gider it getirir, gız getirir yiid getirir

 

- O zamana çıkan canlar öğünsün

 

- Nerde tıngırtı orda buluntu

 

- Nerde çohluh orda bohluk

 

- Nenni diyuh yoh, hobbuş diyoh yoh 

 

- Samsaan sıhından seyraa eyi olur

 

- Ne verirsen elinlen o gider seninle

 

- Avcuma ne osurdun ki burnuna onu gohlatam

 

- Ne gezersin damdan dama oturda donunu yama

 

- Ne deve yerisin ne çaa seslensin

 

- Nazar kişelemek

 

- Müşterinin ahmağı gahveciye çay ısmarlar

 

- Musur olmak

 

- Misafır misafırı sevmez, ev saabi heç birini sevmez 

 

- Mılla Ömerliler gimi ne birarayı azzetliyonuz

 

- Mezarlıh humarçısı

 

-  Mart götüne barmaam, dingildesin  oğlaam

 

-  Malını it, yahasını bit yir

 

- Malınnan malamat ol

 

- Mabalı başşını yisin

 

- Leyleğin günü laklaaanan geçer

 

- Lafın temamı deliynen çaaya söylenir 

 

- Külhanönü dam oldu, it köpek adam oldu

 

- Küflet baskını olmak

 

- Kar eden ar etmez, ar eden kar etmez

 

- Kelin ki keçe altında, körünkü peçe altında, vay topalın halına

 

- Kürdün gözü gan gördü

 

- Kürd getirdigini yimez

 

- Köynaan önünü yırtmış

 

- Meyva olmaz gavahnan gamışdan, vefa olmaz elini yere vermişden

 

- Kösyenliğe deve götü yalatmıya göndermeli

 

- Kör atın gazıga dolaşdığı gimi

 

- Köklü dadını getirmek

 

- Kevcalı hırhızı gimi gözden sürmeyi çalar

 

- Kereyi eriddik

 

- Kefilin ya saçı ya sakalı

 

- İtinen yatan bireynen gahar

 

- İtinen ğarare girilmez

 

- İtin guyruğunu gırh yıl galıba goysan gene düzelmez

 

- İtin ense gıçı

 

- İtin götüne sohup çıkardım

 

- İtin ayagını daşdan mı esirgiyecaan

 

 

 

 

 

- İte, saabinin ğetiri uçun daş atılmaz

 

- İt yola binde havası

 

- İt osurdukça yalan söyler

 

- İt keyfi yitirmek

 

- İt ite buyurmuş, itde guyruğuna

 

 

 

- İt gimi guzlamış

 

- İt doydu da haydar galdı

 

- İşten artmaz amma dişden artar

 

- İt canı var

 

- İş başa düşerse tuman ayağa düşer

 

- İş gart gazıh oldu

 

- İpliği bazara çığdı

 

- İp ipe gelmiş, ip dormaga gelmiş

 

- İnek almıyo buzaa emmiyo

 

- İğde var, bekere de var, onu eğiren gahpede de var

 

- Irbıh şorda duruyo, emzik gonuşuyo

 

- Hölleli boğmu sıçar ki

 

- Her şey hasabınan, tut pençe pençe

 

- Her gün gelen kül üstüne, ayda gelen gül üstüne

 

- Her itin ağzında bi eksik olur

 

- Hemi öküzün gafasını kesdi, hemi de taari gırdı

 

- Her evin bi sogan dorgaması olur

 

- Hay hayı gitmiş vay vayı galmış

 

- Haya damarı gırılmış

 

- Havla şirin nefis kâfir

 

- Haşeş gel beni dut

 

- Haşa huzurdan

 

- Halli haram etmek

 

- Ahı bohunu ödemez

 

- Hak uçun gurban,küp uçun sıgdıt

 

- Hak deyince ahan sular durur

 

- Hangi dagda gurt öldü ki

 

-  Ğestiye nara salasın

 

- Guru guru gurbanın olum

 

- Guru çula oturmak

 

- Tası darağı yimek

 

- Gurkun cücüğünü güzün sayarlar

 

-Gulağını kesde dışarı at bahım, neler var neler

 

- Gulaandan guzlaçı olmak

 

- Gözüne it pissik görünmek

 

- Götüylen göle düşmek

 

- Götünde gurt gaynıyo

 

- Götüne gına yahsın

 

- Gorhudan goruh sıçmak

 

- Git gel kesine, oyna davul sesine

 

- Gişiliğin döküle ha

 

- Gızı gızken daal, gelinken gör. Gelini gelinken daal, Beşşik ardında gör

 

- Gız evinde dambul dumbul, oğlan evinde heç bi şey yoh

 

- Gızaran gızmaz heç yüzü gülmez

 

- Hözzüde gabtan biçerler, yan cebine sıçarlar

 

- Geçiye içirmişler gurdun evi nere demiş

 

- Geçi getirmiş kiya gimi oturma

 

- Gavın garpız yata yata böyür

 

- Gavın daal ki götünü gohlayasın

 

- Gatranı gaynat olur mu şeker ? Cinsine tükürdüğüm cinsine çeker

 

- Garpız kesmeynen yürek sogumaz

 

-Ganın ayağı hamır,benim ayağım demir,tükürüğüm gitti ben galdım

 

- Gara geçiyi gören içi dolu yağ sanar

 

- Gapıyı gırıp odun edmek

 

- Gar erirse itin bohu açıga çıkar

 

- Eşşaami yiyen gurda galmaz da nedicaam ben eşşeksiz galırım

 

- Eşşea hünerini göster demişler, zart deyin osurmuş

 

- Eşgi üşgü bizim bağın goruuu

 

- Ergene avrat boşama golay

 

- Elinden gabıhlı boz yiinmez

 

- Dövme kimsenin gapısını çöpünen, döverler gapını copunan

 

- Dişinin ganını sormak

 

- Dişi kitlenmek

 

- Dilki dilkiliğini isbat edene gader postu bi para olur

 

- Dinaz etmek

 

- Dilki dilki deliğine sıgmamış bi de guyruguna gara çalı baglamış

 

- Dilenemez dilençi olmak

 

-  Dibi görünmedik guyudan su içilmez

 

- Dışı galaylı içi vay vaylı

 

- Deveyi purdan uçuran bi tutam ot

 

- Deve dellalı gimi gezmek

 

- Deriye su gelene gader gurbaanın gözü çıkar

 

- Delikli daş yerde galmaz

 

- Deli gız bi nakış bellemiş her gün onu işlemiş

 

- Delik böyük yamalıh güccük

 

- Dadlı bişirdik acı yidik

 

- Bi gün daşşaa gıllısına rast gelirsin işallah

 

-  Daşşahlı adam

 

- Daş altı gurdalamak

 

-  Dagda ot mu yayılıyo

 

- Dag dayısı davşan ammisi

 

- Aş daşarsa çömçenin bahası olmaz

 

-Aşa dökülen yağın zerarı olmaz

 

- Borçlu ölmez benzi sararır

 

-Gul guldan sebep Allah tan

 

- Ali gıran baş kesan

 

-Çörten çücüğü

 

- Daş altı gurdalamak

 

-Bi it bi deriyi helbet sürür

 

- Bohuna buzaa gidiyo

 

-Atı görüyo aksıyo, su görüyo susuyo

 

- Bükten çıkıp gara çalıya girmek

 

-Gırmızı gayişli davul çaldıracak halı yok ya 

 

- Bi çala.... benziyo

 

-Kim hıyar dese bi pençe duz alıp kopuyom

 

- Ölmüyene, elim bola çıkarsa

 

-Ahmak düşünür iş olacağına varır

 

- Bi gulluk bi gulluk

 

- Yingel olmuş

-Ben patovun pici miyim


 Mevlüt Doğar ve Mustafa Aydınçelebi ağabeylerime katkılarından ötürü, teşekkür ediyor saygılar sunuyorum
FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousGoogle Bookmarks
Pin It

Web Projesi

Bugün32
Dün183
Bu hafta592
Bu ay2072
Toplam2766949

Şu anda 175 misafir ve üye yok çevrimiçi


Kubik-Rubik Joomla! Extensions